Commentator เป็นใครดี?

เมื่อได้ทราบถึงความสำคัญของ commentatorไปแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะหันมามองดูว่าในองค์กรของเรามีไหม ถ้าไม่มีก็สร้างขึ้นมา ควรมีหลายคน แต่ไม่จำเป็นว่าทุกคนจะต้องให้คำแนะนำกลุ่มเดียวกัน

Commentator หรือผู้ให้คำแนะนำนั้นควรจะต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในการทำกิจกรรมดี ซึ่งอาจจะเป็นผู้บริหารระดับกลางถึงสูง เพราะจะเป็นผู้ที่มีมุมองกว้างกว่าและยังมีประสบการณ์งานในองค์กรมาก่อน ที่สำคัญก็คือเมื่อพูดแล้วมีคนฟัง หากเคยผ่านการควบคุมบริหารงานมาหลายแผนกก็จะยิ่งดี แต่ที่ถือว่า’ต้อง’ก็คือเคยทำหรือมีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมมาก่อน

ผู้ให้คำแนะนำต้องมีความรู้ความเข้าใจในเจตนารมณ์ของกิจกรรมก่อน แม้ว่าจะไม่เข้าใจในงานหรือเรื่องราวการแก้ปัญหาของกลุ่มกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นก็ตาม ถ้าจะให้ดีก็ควรจัดการซักซ้อมและทำความเข้าใจให้ผู้ให้คำแนะนำทุกคนก่อน เพื่อที่จะได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการให้คำแนะนำครั้งนี้ อีกทั้งยังเป็นการปรับมุมมองทุกคนให้เป็นไปในทิศทางที่ทางเดียวกับที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมวางไว้

17 Jan 2015

Ruthai Sivakomen Written by:

Be First to Comment

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.