Commentator vs. กรรมการตัดสิน

บทบาทหน้าที่ของcommentator คือการให้คำแนะนำ หรือชี้จุดเด่นจุดที่ควรปรับปรุงให้แก่สมาชิกกลุ่มที่เสนอผลงาน การติดตามการเสนอผลงานของcommentatorจึงมุ่งไปในเรื่องวิธีการในการแก้ไขปัญหาการทำกิจกรรม แล้วชี้ให้ทั้งกลุ่มกิจกรรมและผู้ฟังการเสนอผลงานได้เห็นมากกว่าการพิจารณาว่ากลุ่มกิจกรรมดำเนินการตามขั้นตอนหรือไม่ กล่าวอย่างง่ายๆก็คือเป็นการ”ติเพื่อก่อ” ซึ่งต่างจากบทบาทของกรรมการตัดสิน ที่จะต้องดูในรายละเอียดของข้อมูลที่กลุ่มนำมาใช้สนับสนุนและตัดสินใจในการดำเนินการแต่ละขั้นตอน

จึงเป็นการลำบากที่จะให้เป็นทั้งผู้ให้คำแนะนำและกรรมการตัดสินในเวลาเดียวกัน

ทางที่ดีผู้จัดการเสนอผลงานควรแบ่งการเสนอผลงานออกเป็นช่วงๆ เช่นช่วงแรกหรือระยะแรก เป็นการเสนอผลงานเพื่อคัดเลือก ดังนั้นเวทีนี้ก็จะหนักไปในการพิจารณาการทำกิจกรรมของกลุ่มว่าเป็นไปตามขั้นตอนของQCCหรือNHCหรือไม่ การให้คำแนะนำอาจจะมีน้อยแต่หนักไปในการประเมินเป็นต้น

ฤทัย ศิวะโกเมน

28 January 2015

Ruthai Sivakomen Written by:

Be First to Comment

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.