Macro & Closeup

แมลงตัวเล็กๆที่เดินยั้วเยี้ย หรือบินไปมา กับดอกไม้เมื่อดูใกล้ๆก็จะเห็นรายละเอียดที่ไม่เคยเห็นมาก่อน หรือมองข้ามไป